Velkommen til

Hesjedal gard

Ein Inn på tunet gard

Ella er drektig, og me gleder oss til vårt første Golden retriever kull vert fødd, rundt 27 februar!

Ein inn på tunet gard

Hesjedal gard er eit godkjend Inn på tunet-gardsbruk i Vaksdal kommune. Me kan mellom anna tilby tenester til skular, helse og sosial, barnevern og NAV.

“Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.” (www.regjeringen.no)

Kontakt

Me høyrer gjerne frå dykk

Følg oss på Facebook!